Škola za zavarivače

Prijavite se u školu za zavarivače

Cilj obrazovnog programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje obrazovni program polaznicima omogućuje da usvoje osnovna znanja i vještine za kvalitetno obavljanje zavarivačkih poslova.

Znanja koja polaznik stiče završetkom programa:

  • Planirati, pripremati, izvoditi rad i izvršiti provjeru kvalitete obavljenog posla,
  • Racionalno koristiti sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme,
  • Razumjeti tehničku i tehnološku dokumentaciju,
  • Zavarivati TIG postupkom,
  • Rukovati alatima, priborima i uređajima za zavarivanje,
  • Ispunjavati potrebnu radnu dokumentaciju,
  • Primjenjivati propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Nastavni plan i program je prilagođen nastavnim planovima i programima zemalja EU i sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Naš polaznik na praksi u firmi Civić