E.R.M.

Centar za obrazovanje odraslih

Kurs engleskog jezika

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language,that goes to his heart.”    Nelson Mandela

Uloga i značaj

Učenje stranog jezika, kao i usvajanje bilo kojeg novog znanja ili vještine ne poznaje ograničenja dobnim granicama. Upravo zbog toga, naš je nastavni plan i program prilagođen svim uzrastima polaznika i utemeljen je na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči. Istaknuti stručni tim mladih profesora na pristupačan, inovativan i kreativan način pobuđuje kod polaznika interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku. Poučavanje engleskog jezika treba promatrati kao učenje osnovne pismenosti nužne u svijetu interkulturalnih, interdiscipliniranih i kulturnih zbivanja. Uloga poznavanja engleskog jezika svakim danom je značajnija.

Polaznicima koji imaju određeno predznanje engleskog jezika pružamo mogućnost testiranja. Nakon testiranja polaznike raspoređujemo u grupe odgovarajućeg nivoa pohađanja kursa.

Na kraju svakog modula polaznici rade finalno testiranje.

Finalno testiranje se sastoji iz četiri (4) dijela:

 1. provjera znanja iz oblasti vokabulara
 2. provjera znanja iz oblasti gramatike
 3. provjera znanja iz oblasti pisanja
 4. provjera znanja iz oblasti govora

Cilj i zadaci

Cilj učenja njemačkog jezika je osposobljavanje polaznika za usmeno i pismeno izražavanje u svrhu daljeg obrazovanja, kao i povećanja šansi za zaposlenje na tržištu rada zemalja njemačkog govornog područja.

Zadaci učenja njemačkog jezika:

 • razvoj jezičke kompetencije polaznika,
 • upoznavanje njemačke kulture i izgradnja pozitivnog stava prema istoj,
 • razvijanje motivacije za učenje jezika,
 • razvijanje i podržavanje radoznalosti, samostalnosti i kreativnosti,
 • razvijanje sposobnosti slušanja, usredostočenosti pažnje i logičkog slijeda misli,
 • razvijanje i održavanje kontinuiteta u učenju jezika

Kliknite na link i prijavite se na kurs

Standardi

Škola koristi stepene i opise jezičkih kompetencija objavljene u Zajedničkom europskom okviru za jezike – Common European Framework of Reference for Language ili CEFR, vodiču koji se koristi za opisivanje postignuća svih koji uče strane jezike širom Europe. Nastavni plan i program kursne nastave prilagođen je svim uzrastima polaznika i utemeljen je na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči. U nastavi se koriste udžbenici stranih izdavača koji uz savremena pomagala čine proces učenja zanimljivijim. Jezičko znanje podijeljeno je u šest stepena:

 • A1 – PRIPREMNI NIVO
 • A2 – OSNOVNI NIVO
 • B1 – PRELAZNI NIVO
 • B2 – SAMOSTALNI NIVO
 • C1 – NAPREDNI NIVO
 • C2 – VRSNI NIVO

Kliknite na link i prijavite se na kurs