Savladajte njemački jezik

Uloga i značaj

Poznavanje stranog jezika danas predstavlja osnovni vid pismenosti, prijeko potreban za međunarodne odnose, znanstvena istraživanja, tržište rada, komunikaciju putem elektronskih medija i općenito služi kao instrument za sticanje znanja. Uloga poznavanja njemačkog jezika je svakim danom sve značajnija i treba je posmatrati kao učenje osnovne pismenosti nužne u svijetu interkulturalnih zbivanja.

Cilj i zadaci

Cilj učenja njemačkog jezika je osposobljavanje polaznika za usmeno i pismeno izražavanje u svrhu daljeg obrazovanja, kao i povećanja šansi za zaposlenje na tržištu rada zemalja njemačkog govornog područja.

Zadaci učenja njemačkog jezika:

 • razvoj jezičke kompetencije polaznika,
 • upoznavanje njemačke kulture i izgradnja pozitivnog stava prema istoj,
 • razvijanje motivacije za učenje jezika,
 • razvijanje i podržavanje radoznalosti, samostalnosti i kreativnosti,
 • razvijanje sposobnosti slušanja, usredostočenosti pažnje i logičkog slijeda misli,
 • razvijanje i održavanje kontinuiteta u učenju jezika

Standardi

Škola koristi stepene i opise jezičkih kompetencija objavljene u Zajedničkom europskom okviru za jezike – Common European Framework of Reference for Language ili CEFR, vodiču koji se koristi za opisivanje postignuća svih koji uče strane jezike širom Europe. Nastavni plan i program kursne nastave prilagođen je svim uzrastima polaznika i utemeljen je na najsavremenijim svjetskim metodama, koje osim usvajanja jezika uključuju i približavanje kulture naroda čiji se jezik uči. U nastavi se koriste udžbenici stranih izdavača koji uz savremena pomagala čine proces učenja zanimljivijim. Jezičko znanje podijeljeno je u šest stepena:

 • A1 – PRIPREMNI NIVO
 • A2 – OSNOVNI NIVO
 • B1 – PRELAZNI NIVO
 • B2 – SAMOSTALNI NIVO
 • C1 – NAPREDNI NIVO
 • C2 – VRSNI NIVO

Kliknite na link i prijavite se na kurs