O nama

Privatna ustanova “Centar za obrazvovanje E.R.M.” je međunarodna škola za poslovnu edukaciju odraslih sa prostorijama u Cazinu u Bihaću

Obrazovanje na prvom mjestu!

Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih E.R.M. Cazin“ osnovana je 2015. godine i danas broji mrežu poslovnica širom regiona kao i različitost djelatnosti i programa koje sprovodi. Ideja koja nas sve ujedinjuje je da budemo primjer promjene u obrazovanju koju želimo da kreiramo.
Kada razmišljamo o obrazovanju, obično ga povezujemo sa formalnim obrazovanjem djece, adolescenata, mladih. Iako su primarni korisnici obrazovanja prema međunarodnom zakonu o ljudskim pravima, odrasli su takođe priznati nosioci prava. Pravo na obrazovanje, kao i sva druga ljudska prava je univerzalno, i odnosi se na sve, bez obzira na dob.

Osnivač i direktor

Ervin Mešanović rođen je 1970. godine u Bosni i Hercegovini. Od 1992. živi i radi u republici Austrji. Također od 2015. godine na području Cazina, (Unsko Sanski kanton, Bosna i hercegovina) u vidu saradnje između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine otvorio je ustanove pod nazivima „Centar za obrazovanje odraslih E.R.M.“ i „Agenciju za posredovanje pri zapošljavanju E.R.M. Company d.o.o“. Napisao je knjigu „Medicinska terminologija i stručni pojmovi u njemačkom jeziku“ koja obuhvata sve ključne pojmove koji su potrebni medicinskom osoblju u njihovom radu, sa težištem na razvijanju u struci, kao i ovladavanjem njemačkim jezikom za tu namjenu. Veliki povod i potrebu za pisanjem ove knjige uvidio je kroz obrazovanje „Asistenata njegovatelja“ koje se nudi u jednoj od njegovih ustanova, tačnije PU „Centar za obrazovanje odraslih E.R.M“ uz namjeru da knjiga bude pomoć u profesionalnom radu svim medicinskim radnicima i osoblju.

Suvlasnik Dr.sc. Bernhard Adelsberger, MBA

Kvalifikacije:
– Diploma iz zdravstva i njege
– Akademski nastavnik za zdravstvo i njegu
– Posebna obuka za menadžerske zadatke (PDL)
– Vojna pedagogija
– Zdravstveni i socijalni menadžment “MBA”
– Javno zdravstvo “PhDr.”

Prekretnice:
– 37 godina vojnog roka
– Organizaciono upravljanje štajerske medicinske kompanije
– Suosnivač i direktor Pro Praxis
– Škola za zdravstvo i njegu
– Rukovodilac i direktor centra za obuku “EDUCARE”
– Osnivač/med./direktor EMG akademije
– Škola zdravstva i njege
– Dioničar kompanije E.R.M. d.o.o.
– Osnivač i doktor medicine Haus der Salutogenese Gesundheit und Pflege GmbH (Zdravlje i njega d.o.o)
– Predsjednik Kluba “Policijsko sportsko društvo
– Judo Bulls Graz”.
– Predsjednik udruženja „Promocija prijateljstva Austrija za Bosnu i Hercegovinu

Ewald Eckl

Ewald Eckl, trenutno 45 godina, oduvijek je bio potencijal za čitavu bitnu kompaniju GmbH. “Počeo sam s pomalom kao stažista. Moj prvi posao u to vrijeme bio je kopiranje skripti iz stroja za kopiranje u podrum”, kaže Eckl koji je prilično ponosan što se 80 posto svih vođa gradi iz vlastitih redova. Oduvijek je cijenio da menadžeri i zaposlenici imaju obiteljski odnos i vrata su svima uvijek otvorena – čak i ako se nešto više radi.  Čitaj više..

STEPHAN STICH

Rođen u Grazu / Austriji 1986. godine, Stephan Sticher ima stotine zaposlenih i treneri su izgradili tvrtku koja je sebi izgradila ime kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini kroz prednost kvalitete i znanja.  Čitaj više..

Administracija

Dženana Ćoralić, BA

Voditelj centra dzenana.coralic@ermcentarzaobrazovanje.com

Lejla Mujić, BA

prof. njemačkog jezika lejla.mujic.3101@gmail.com

Nataša Salkić, BA

prof.njemačkog jezika

Ervina Ćoralić, BA

prof.njemačkog jezika